Tuyến Sài Gòn – Long Thành – Bà Rịa – Long Hải – Hồ Tràm – Vũng Tàu

Tuyến Sài Gòn – Long Thành – Bà Rịa – Long Hải – Hồ Tràm – Vũng Tàu